Подробнее на сайте: https://targetnews.ruhttps://newsabc.ruhttps://newsmoment.ru
https://branchnews.ruhttps://sidenews.ruhttps://newsrecent.ruhttps://newsquick.ruhttps://rawnews.ruhttps://bordernews.ruhttps://newsaim.ruGo to top of page https://newsinit.ru https://exactnews.ruhttps://newsnight.ru https://news720.ru https://calmnews.ru

Bir binanın mekanik alt yapısını tayin eden maliyetin %20-30 luk bölümünü kapsayan bu projelerde yapının ısıtma, soğutma,havalandırma, yangın önleme sisteminin nasıl olacağı ve bunlara ait cihaz türleri ve güçleri ile binanın temiz su kanalizasyon hatlarının nerelerden ve nasıl geçeceğinin projelendirilmesi ve uygulanması işidir.

YUKARI