Mekanik Tesisat inşaat işlerinde yaşam standartlarını ve konforu arttırmaya yönelik yapılan ve yapının iç sistemini oluşturan bileşenlerin bütünüdür. 

Bir binanın mekanik alt yapısını tayin eden maliyetin %20-30 luk bölümünü kapsayan bu projelerde yapının ısıtma, soğutma ,havalandırma, yangın önleme sisteminin nasıl olacağı ve bunlara ait cihaz türleri ve güçleri ile binanın temiz su kanalizasyon hatlarının nerelerden ve nasıl geçeceğinin projelendirilmesi ve uygulanması işidir.

Bunu insanlardaki atardamar sistemine benzetebiliriz. Vücudumuzu kaplayan derimizi binanın dış cephesine, kemiklerimizi de binanın kolon ve kirişlerine benzetirsek; vücudumuzda dolaşan ve bir sistem oluşturan damarlara da mekanik tesisat diyebiliriz.

Mekanik tesisat tasarım hizmetlerini genel olarak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

– Isıtma Tesisatı
– Sıhhi Tesisat
– Yangın Tesisatı
– Klima Tesisatı
– Havalandırma Tesisatı
– Güneş Enerjisi Tesisatı
– Doğalgaz Tesisatı
– Asansör Tesisatı
– Basınçlı Hava Tesisatı
– Medikal Gaz Tesisatı
– Çamaşırhane ve Mutfak Tesisatı
– Buhar, Kondends, Kızgın Su ve Kızgın Yağ Tesisatı
– Havuz Tesisatı
– Mekanik Otomasyon
– Fenni Muayene

Yapı ve tesislerin diğer mekanik ve her türlü ısı donanımı ile ilgili plan, proje, resim, hesap ve ihale dosyasının hazırlanması ve bunların uygulanması ile ilgili her türlü teknik denetim ve kontrollük hizmetlerinin kanun ve yönetmeliklere, tekniğin ve mesleğin genel ilke ve çıkarlarına uygun olarak uyum ve birlik içinde yapılmasıdır.

Mekanik tesisat projelendirme, müşavirlik veya kontrol işi yapan mühendisler yaşanabilir yapılar için aşağıda belirtilen noktaları sağlayabilmelidir.
– Konforlu şartlar
– Fonksiyonellik
– Güvenilirlik
– Sağlamlık
– Uzun Ömür
– İleri teknolojiye uygunluk
– İlk yatırım için düşük maliyetler
– Uygulama kolaylığı
– Kullanım ve bakım kolaylığı
– Genişleme elverişlik
– Enerji tasarrufu
– Çevre hassasiyeti
– Teslim edilebilirlik

Mekanik tesisat sektöründe kullanılan bazı programlar;
– Autocad, Zwcad
– Microstation
– Microsoft Excel (Visual Basic)
– Revit Mep
– Magicad
– Omnicad
– AX3000
– Hourly Analysis Program (Carrier Hap)
– MTH
– E.Solution, Vrv Express, Lats Multiv
– Aladin Baca Programı
– TGUB, İzoder, MMO Yalıtım

 

YUKARI