Sıhhi Tesisat, en kısa tanımıyla, bir kuyudan ya da kaynaktan alınan suyun her yapıya temiz olarak ulaştırılıp pis suyun boşaltılması ve kullanılan pis suyun dışarı atılması için gereken boru hatlarıdır. Dolayısıyla sıhhi tesisat kavramı temiz su ve pis su tesisatlarının tamamını kapsar.

YUKARI